Kozackie 2003   Galeria   Zakarpacie   Niesamowici Faceci   Penetrator  

Zakarpacie
Zakarpacie jest bardzo specyficznym rejonem Ukrainy. Tyglem, odciętym od reszty kraju Karpatami Wschodnimi, graniczącym z Polską, Słowacją, Węgrami i Rumunią. Leży w dorzeczu Cisy, a główne rzeki to jej prawe dopływy: Tereswa, Terebla, Rika, Borżawa, Latoryca i Uż.
Ludność: Ukraińcy 78,4 %, Węgrzy 12,5 %, Rosjanie 4%, Rumuni 2,4 %, Cyganie 1%, Słowacy 0,6 %, Niemcy 0,3 %.
Najwieksze miasta: Użgorod, Mukaczewo, Tiaczów, Chust, Rachów.

 
(c) Penetrator, 2003